Whitehall / Shelby Boys Basketball 01 13 2012 - shorelinemedia