Whitehall / Shelby Girls Basketball 01 13 2012 - shorelinemedia